Recruitering & Begeleiding

Recruitering

Een ervaren en betrouwbaar recruiteringsbureau screent ter plaatse onze potentiële kandidaten. Zij  beoordelen het werkverleden met extra aandacht voor beheersing van het Engels en de juiste houding ten aanzien van teamwerk. Daarnaast beoordelen ze motivatie, doorzettingsvermogen en vastberadenheid en worden mogelijke problemen, zoals alcoholgebruik, in kaart gebracht en uitgesloten. Het bureau stelt vervolgens enkele geschikte kandidaten voor.

Begeleiding

Bij aankomst in Vlaanderen vangen we de mensen persoonlijk op en zorgen we voor huisvesting in een omgeving die past bij de persoon, zodat een positieve start gemaakt kan worden.

Nieuwkomers krijgen een mentor toegewezen, hun ‘Peter’, die hen de eerste werkdagen onder de vleugels neemt en ter plaatse de nieuwe werkplaats en werkwijze toelicht.

We volgen de mensen eveneens persoonlijk op om te zien hoe zij integreren op de werkvloer. Daardoor is het mogelijk om zeer snel in te grijpen en bij te sturen, mocht dit eens een keer nodig zijn.

Wij plannen wekelijks overleg met de klant en zijn daarnaast 24 uur per dag bereikbaar om eventuele uitdagingen op te lossen.